PRZYJMUJEMY OCZYSZCZONE ODPADY STYROPIANOWE:
poprzemysłowe mające główne zastosowanie w handlu jako opakowania sprzętu AGD, RTV i PC, spożywcze stosowane w skrzyniach i pojemnikach na owoce, grzyby, ryby i inne, budowlane pochodzące ze ścinek i odpadów poprodukcyjnych
Oddając nam odpady styropianowe otrzymasz kartę przekazania odpadu (KPO)