Firma Styropian Plus Sp. z o.o. zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. „Zakup maszyn podstawa wdrożenia nowych produktów oraz nowej usługi w firmie Styropian Plus Sp. z o.o w miejscowości Czarne Dolne".
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 1 Rozwój i innowacje w MŚP Działania 1.1. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.2. Małe i Średnie przedsiębiorstwa.
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.01.01.02-00-227/13-00
Okres realizacji projektu: 01.09.2013 r. – 30.06.2015 r.
Całkowita wartość projektu: 1 230 000,00 PLN
W tym kwota dofinansowania: 400 000,00 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego