Informacja o wyborze podwykonawcy w ramach postępowania zainicjowanego zapytaniem ofertowym nr 1/2015.

Informacja o wyborze podwykonawcy w ramach postępowania zainicjowanego zapytaniem ofertowym nr 1/2015. 

W dniu 30.12.2015 roku firma Styropian Plus Spółka z o.o. dokonała wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych Projektu pt. „Opracowanie nowatorskiej technologii układu zagospodarowania ciepła odpadowego z upustu parowego maszyny do produkcji bloków styropianowych”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez: 
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, adres: 
80-231 Gdańsk ul. Fiszera 14. 

Parametry wybranej oferty: 
Cena netto: 1 152 000 PLN (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
Termin realizacji: 47 (czterdzieści siedem) miesięcy. 

Zapytanie ofertowe nr 1/2015

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych Projektu do wykonania przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniająca wiedzę.
Szczegóły w załączniku...